Homepage / Handige links
Handige links

www.SIKB.nl
Voor meer informatie over de kwaliteit van bodemonderzoek, bodemsanering, bemalingen, bodemenergie, archeologisch onderzoek & opgravingen, aanleg & inspectie van vloeistofdichte vloeren en inspectie van ondergrondse opslagtanks.

www.Bodembescherming.nl
Voor meer informatie voor MKB-ondernemers over voorzieningen die getroffen moeten worden om de bodem te beschermen tegen verontreinigingen.

www.wetten.nl
Wetten en besluiten die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld kunt u raadplegen via www.overheid.nl (en verder doorklikken naar wet- en regelgeving).
Verordeningen van gemeenten en provincies zijn te vinden op de websites van de betreffende provincie en gemeente. Ook de milieudienst kan u informeren.

www.overheid.nl
Hier kunt u onder meer terecht voor parlementaire stukken van wetsvoorstellen die nog in behandeling zijn bij Tweede of Eerste Kamer. Ook zijn hierop het Staatsblad en de Staatscourant te vinden voor officiële bekendmakingen.

www.rwsleefomgeving.nl
Overzicht en uitleg van bodemregels en het bodembeleid.

www.infomil.nl
Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

mijn.rvo.nl/home
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is ontstaan uit een fusie tussen Dienst Regelingen en Agentschap NL. De dienst voert nationale en Europese regelingen uit. U kunt hier terecht voor subsidieaanvragen, meldingen, opgaven, registraties en informatie.