Homepage / Uitvoering bodemsanering / Transport verontreinigde grond en afvoeren puin
Transport verontreinigde grond en puin

Toepasselijke regelgeving
Wet milieubeheer (hoofdstuk 10 Afvalstoffen).Op vervoer naar een bestemming buiten Nederland is tevens de Europese Verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) van toepassing.

Toepasselijke vergunning/melding
Het transport van afvalstoffen moet worden gemeld. De Wet milieubeheer kent voor het transport van afvalstoffen (waartoe verontreinigde grond behoort) diverse meldverplichtingen: zie http://www.lma.nl en het handboek 'Transport van Afval' van de Stichting Vervoeradres' (versie januari 2013). Indien grond of puin wordt vervoerd naar een bestemming buiten Nederland dient vooraf een kennisgeving te worden gedaan op grond van de Europese Verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Klik hier voor meer informatie.

Opmerkingen
Puin en (verontreinigde) ontgraven grond zijn niet altijd aan te merken als afvalstoffen. Raadpleeg daarvoor met name artikel 1.1 leden 1, 5 en 6 en 10.1a van de hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. U kunt ook via de zgn. webtoets Afval of Grondstof  bepalen of er sprake is van een afvalstof of niet. Klik hier voor meer informatie.