Homepage / Uitvoering bodemsanering / Aanwezigheid van kabels en leidingen
Aanwezigheid van kabels en leidingen

Toepasselijke regelgeving
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd

Toepasselijke vergunning/melding
Als u als grondroerder mechanische graafwerkzaamheden wilt (laten) uitvoeren, bent u verplicht ten minste twintig werkdagen vóór uitvoering een graafmelding (Klic-melding) te doen bij het Kadaster. Dit geldt niet bij graafwerkzaamheden tot een diepte van 50 centimeter in eigen grond indien daarvoor al eerder een melding is gedaan. U moet zich hiervoor eerst bij het Kadaster registreren. De netbeheerder stuurt u via het Kadaster digitaal de kabel- en leidinginformatie.

Bevoegd gezag
Kadaster

Aanvullende opmerkingen
-
Deze melding is altijd van belang om te weten waar eventuele kabels en leidingen liggen. Mede met het oog op aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als kabels of leidingen beschadigd raken door de werkzaamheden tijdens de sanering.
- De ontvangen gebiedsinformatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn.
- Klik hier voor meer informatie.