Homepage / Uitvoering bodemsanering / Indirecte lozingen van verontreinigd water (via riool)
Indirecte lozingen van verontreinigd (grond)water (via riool)

Toepasselijke regelgeving
Besluit lozingen buiten inrichtingen

Toepasselijke vergunning/melding
De lozing op de gemeentelijke riolering dient bij de gemeente te worden gemeld via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. De hoofdregel is dat de melding vier weken voorafgaand aan het lozen gebeurt. Is er sprake van het tijdelijk uitplaatsen van grond via een zogenaamde BUS-sanering dan moet de lozingsmelding uiterlijk vijf werkdagen van tevoren worden gedaan.

Bevoegd gezag
Gemeente

Opmerkingen
Klik hier voor meer informatie over (indirecte)lozingen.