Welkom op de website 'Voordat u begint met bodemsaneren.nl'

Het  saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Voor die inspanning gelden regels. En vaak komt er meer bij kijken dan alleen regelgeving voor de bodemsanering zelf. Deze website helpt u te bepalen welke regelgeving bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering nog meer kan spelen. De concrete situatie bepaalt natuurlijk wat van toepassing is. Op deze website vindt u een inventarisatie van de verplichtingen die kunnen samenhangen met het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering. Veel succes bij het gebruik van de website!

Voor wie is deze website?
Deze website is bedoeld voor de initiatiefnemer van een bodemsanering en voor het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming.

De initiatiefnemer voor een bodemsanering
Om een bodemsanering te mogen uitvoeren heeft u toestemming nodig van de overheid of moet u een melding doen. Maar wellicht moeten er naast de sanering ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom kappen of een bouwwerk slopen. Maar ook voor werkzaamheden in de buurt van bijvoorbeeld een spoorweg of kabels en leidingen gelden regels. In die situaties kan een (aparte) toestemming of melding vereist zijn. Op deze website vindt u een overzicht en kunt u zelf een eerste inschatting maken. Ten slotte is het raadzaam tijdig met de bevoegde overheden contact op te nemen en (informeel) vooroverleg te hebben over uw plannen. Zo bereidt u het saneringsproject goed voor en voorkomt u verrassingen achteraf of vertragingen.

Het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming
Het bevoegd gezag Wbb is ingevolge artikel 3.20 Awb verplicht om de initiatiefnemer  te informeren over andere besluiten van de overheid die de initiatiefnemer nodig kan hebben om de bodemsanering uit te voeren. Door een verwijzing naar deze website kunt u op een eenvoudige wijze voldoen aan uw informatieplicht. Dat scheelt u werk en tijd! 

Ga direct naar de juridische informatie over de voorbereiding van een bodemsanering
Ga direct naar de juridische informatie over de uitvoering van een bodemsanering