Homepage / Uitvoering bodemsanering / Tijdelijk gebruik van gemeentelijke openbare grond/parkeren
Tijdelijk gebruik van gemeentelijke openbare grond/parkeren

Toepasselijke regelgeving
Gemeentelijke verordening (APV)

Toepasselijke vergunning/melding
Afhankelijk van wat de APV daarover zegt, kan een vergunning voor (tijdelijk) gebruik van de openbare grond zijn vereist of een melding verplicht zijn gesteld. Ook kan een verbod gelden, bijvoorbeeld vanwege de verkeersveiligheid. Binnen stedelijk gebied kunnen parkeervergunningen zijn vereist.

Bevoegd gezag
Gemeente

Opmerking
Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van (bouw-)containers, het (tijdelijk) gebruiken van de openbare grond voor de opslag van materialen/grond of het parkeren van voertuigen. In principe is zowel de uitvoerder als de rechthebbende (zoals de eigenaar van de saneringslocatie) er voor verantwoordelijk dat voor de opslag van bijvoorbeeld bouwmaterialen een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.