Homepage / Uitvoering bodemsanering / Sanering op, in of nabij spoorwegen
Sanering op, in of nabij spoorwegen

Toepasselijke regelgeving
Spoorwegwet

Toepasselijke vergunning/melding
Iedereen die plannen heeft voor werkzaamheden in de buurt van het spoor, heeft een vergunning nodig. Als vuistregel geldt daarvoor een gebied van 11 meter vanaf het hart van het buitenste spoor. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

Bevoegd gezag
ProRail (namens de Minister van I&M). Klik hier voor meer informatie.